អំពីទីនេះ

វេទិកា មុទ្ទវិជ្ជាអក្សរខ្មែរ (Khmer Typography) ជាទីកន្លែងពិភាក្សាអំពីរឿងអក្សរ ពុម្ពអក្សរ សិល្បៈអក្សរ ការបោះពុម្ព ដោយផ្ដោត​សំខាន់​លើ​អក្សរខ្មែរ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ភាសាខ្មែរ។ យើងជឿជាក់ថា វេទិកានេះ នឹងជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

យើងបង្ហាញ​រឿងរ៉ាវ​ខ្លីៗ​អំពី​បញ្ហា​និងដំណោះស្រាយ​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​និង​រចនាពុម្ពអក្សរ ដើម្បី​ឱ្យ​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​ជាង​នេះ​ និង​ឱ្យមាន​វិសាលភាពទីផ្សារនិងជម្រើសប្រើប្រាស់។

ពួកយើងសង្ឃឹមថា វេទិកា​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​បណ្ដុំ​ព័ត៌មាន និង​ធនធានឯកសារមួយ​នៅ​កម្ពុជា សម្រាប់​អ្នក​ចង់​សិក្សា​អំពី​ពុម្ពអក្សរ​និង​សិល្បៈ​អក្សរ។

វេទិកា​នេះ​រៀបចំដោយ Sovichet Tep ហើយ​យើងក៏ស្វាគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចូលរួម​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ។