អ្នកផលិតមាតិកា និង ការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរ

ការផលិតមាតិកា ក្លាយជាជំនាញមួយដែលកំពុងទទួលការពេញនិយម​នៅ​ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា​សព្វថ្ងៃ​នេះ។ មាតិកាទាំង​នោះអាចជាវីដេអូ រូបភាព អត្ថបទ ឬសម្រង់សម្ដីខ្លីៗ ដែលសុទ្ធសឹង​តែមានប្រើប្រាស់អក្សរ។ យើងនឹងជជែកជាមួយអ្នកផលិតមាតិកាពីររូប គឺលោក ជី សុផាត និង ម៉ៅ ចាន់ឌី អំពីមតិយោបល់និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ក្នុងការជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរ ទាំងក្នុងអាជីពការងារ និងមាតិកាដែលពួកគាត់ផលិតនាពេលកន្លងមក។


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *