ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើពុម្ពអក្សរ Bold និង Italic?

ការធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកម្មវិធីទាំងនោះ មិនអាចបង្កើតលទ្ធផលល្អ ដូចដែលអ្នកគូរពុម្ពអក្សរបានប្រិតប្រៀន​ដោយ​ផ្ទាល់ដៃទេ។

ពុម្ពអក្សរដែល​មានកម្រាស់ Bold ដែល​គូរ​ផ្ទាល់ដៃ​ដោយ​អ្នក​គូរពុម្ពអក្សរ គឺ​សាច់អក្សរ និង​លក្ខណៈ​របស់​អក្សរ មាន​ភាពក្រាស់​ល្អ​និង​បង្ហាញ​រូបរាង​បាន​ល្អ។

ចំណែក​ឧទាហរណ៍​នៅ​ខាងស្ដាំ​ដែលមិនមាន Bold នោះ កម្មវិធី​សរសេរអត្ថបទ​ឬ​កម្មវិធី​រចនារូបភាព ព្យាយាម​បន្ថែម កម្រាស់បន្ទាត់ជុំវិញ (Stroke) ឱ្យមើលទៅឃើញក្រាស់ ប៉ុន្តែវាបាត់លក្ខណៈរបស់អក្សរ, អក្សរលែងស្មើសាច់ល្អ, បាត់គួច ជាដើម។

ដូចគ្នាដែរ ចំពោះរឿងអក្សរទ្រេត Italic ។ សម្រាប់អក្សរខ្មែរ មិនសូវឃើញភាពខុសប្លែកក្រៅតែពីអក្សរមានរាងទ្រេតទេ ប៉ុន្តែការធ្វើដោយដៃដោយអ្នក​គូរ​ពុម្ពអក្សរ នៅតែល្អជាងារ​ដែល​គ្រាន់តែធ្វើស្វ័យប្រវត្តិតាមកម្មវិធី។ នៅក្នុង Word កាលណា​គេ​ចុច​ឱ្យ​អក្សរ​ទ្រេត (ពេលពុម្ពអក្សរ​គ្មាន Italic) វា​នឹង​ទាញ​អក្សរ​រហូត​ដល់ទៅ 20ដឺក្រេ ដែល​មើល​ទៅ​ទ្រេត​ខ្លាំងពេក។

ដោយឡែក តួអក្សរឡាតាំង​ដែល​មាន Italic អាច​នឹង​មានរូបរាងខុសប្លែកពី Upright/Roman ពីព្រោះ​ថា កាលពីដើម ទម្រង់ Italic នេះ គេ​ចាត់ថ្នាក់​ជា​ទម្រង់​អក្សរ​ផ្សេង ហើយ​មាន​របៀប​គូរ​ខុសពីអក្សរ​ត្រង់​បញ្ឈរ។ ក្នុង​ប្រអប់​ខាង​ឆ្វេងដែល​មាន Italic សូម​មើល​ត្រង់​អក្សរ e, a, v, g ។ល។

គេ​អាច​ប្រទះ​ឃើញ​ពុម្ពអក្សរ Italic ខ្លះ​ដែល​មិនមាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រូបរាងច្រើន​នោះទេ ភាគច្រើន​កើតឡើង​ចំពោះ​អក្សរ​ឡាតាំង sans-serif ។ បែប​នេះ គេ​ហៅ​ថា​ជា​ការ​រចនា​បែប Oblique ឬ Slanted ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ទោះបី​ការ​រចនា​នោះជាទម្រង់ Oblique ក៏​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ឈ្មោះ​ទម្រង់​អក្សរ (font style) ពេល​ជ្រើសរើស​មក​ប្រើប្រាស់ គេ​និយម​ប្រើ Italic ច្រើនជាង លើកលែង​ករណី​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន។


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *