សមាមាត្រ​អក្សរ​ខ្មែរ​ធៀប​នឹង​ឡាតាំង

ការ​ប្រើប្រាស់​តួអក្សរ​លាយ​គ្នា​រវាង​អក្ស​ខ្មែរ​និង​ឡាតាំង ជា​រឿង​ញឹកញាប់​ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សម័យ​នេះ ព្រោះ​យើង​មាន​ភាសាខ្មែរ​ជា​ទីមួយ និង​មាន​ភាសាអង់គ្លេស ឬ បារាំង ជា​ភាសាទីពីរ។ ដូច្នេះ​ហើយ ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ដែល​ធ្វើ​នៅ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ រមែង​មាន​បញ្ចូល​អក្សរ​ឡាតាំង​ចូល​ដែរ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ប្រើប្រាស់ ដោយ​មិន​បាច់​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពុម្ពអក្សរ​ចុះឡើង​ច្រើន​ដង។

ការ​ប្រើប្រាស់​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​និង​ឡាតាំង​ផ្សេង​ពី​គ្នា អាច​បង្ក​ជា​បញ្ហា​ច្រើន ដែល​យើង​មិន​បាច់​រៀបរាប់​នៅ​ពេល​នេះ​ទេ។ អ្វី​ដែល​សំខាន់ គឺ​ការ​ជ្រើសរើស​ពុម្ពអក្សរ​ និង​រចនាពុម្ពអក្សរ ឱ្យ​មាន​សមាមាត្រ (proportion) សមស្រប ដែល​អាច​ឱ្យ​អក្សរ​ខ្មែរ​និង​ឡាតាំង​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​បាន ដោយ​មិនមាន​ណាមួយ​លេចធ្លោ​ខុស​ពី​គ្នា​ខ្លាំង​ពេក។

យ៉ាងណា នេះ​គ្រាន់តែជា​វិធី​មួយ​ដែល​គេ​អាច​ប្រើ​បាន ក្នុង​ករណី​៖

  • ផ្ដោត​លើ​សោភ័ណភាព​អក្សរ​និង​អត្ថបទ
  • ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ User Interface
  • ប្រើ​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឌិជីថល​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
  • ពុម្ពអក្សរ​សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​ក្រុមហ៊ុន

នេះគ្រាន់តែជាវិធីដំបូង​និង​សំខាន់ ដើម្បី​ស្វែងរក​សមាមាត្រ​មួយ​ដែល​សមស្រប ខណៈ​ដែល​នៅ​មាន​ចំណុច​ផ្សេងៗ​ដែល​ត្រូវ​ពិចារណា​ដែរ ថា​តើ​ត្រូវ​គូរ​ស្រៈខាងលើ​និង​ជើង​នៅ​ត្រឹម​ប៉ុណ្ណា?


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *